top of page

Vammaisten oikeudet ja palvelut

Vammaiset ovat Suomen suurin vähemmistö, johon kuuluu tavalla tai toisella yli 500 000 ihmistä. (EHSIS-kyselyn)

Oma lapseni on kuuro ja se tietenkin vaikuttaa siihen, miksi vammaisten oikeudet ja tukipalvelut ovat minulle sydämen asia. Tunnen myös muita ihmisiä, joilla on joku vamma, joka rajoittaa elämää. Muista, että sinäkin todennäköisesti tunnet jonkun, jolla on jokin vamma. Hän voi olla työkaverisi, toinen vanhemmistasi tai joku tutun tuttu. Olen nähnyt läheltä, miten lapsi joutuu tuntemaan erilaisuutensa. Vammaisten kohtaamassa syrjinnässä isoin ongelma on ihmisten asennoituminen heitä kohtaan sekä oikeuksien toteutuminen arjessa. Vaikka vammaisten ihmisten oikeudet ovat Suomessa muodollisesti hyvät, kuten digitaaliset palvelut, jotka ovat lähes samalla tasolla kun "tavallisillakin" ihmisillä, löytyy myös paljon korjattavaa. On kyse sitten esteettömyydestä tai siitä, miten kuuro saa avun hädän hetkellä. On paljon asioita, mitä meidän tulee korjata tulevaisuudessa.

Tällä hetkellä tästä merkittävästä ihmisryhmästä ei ole paljon puhetta, eikä tekoja ja siihen haluan muutoksen!

1. Vammaisten lasten ja nuorten koulupolun turvaaminen

2. Laadukkaat vammaispalvelut

3. Turvataan lasten oikeus viittomakieleen riittävällä lainsäädännöllä ja resursseilla.

4. Viittomakielen tulkkauspalvelua on selkiytettävä kokonaisuudistuksella.

5. Yhdenvertainen tiedonsaanti toimimaan 24/7.

bottom of page