top of page

Mielenterveys- ja päihdepalvelut on saatava kuntoon

Kun mieli järkkyy, on saatava apua nopeasti ja helposti. Tämä on kaikkien etu, niin yksilön kuin yhteiskunnankin. Mielenterveyden ongelmat ovat suurin sairauspäivärahan ja ennenaikaisen eläköitymisen aiheuttaja (Eläketurvakeskus 2020). Erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon väliseen yhteistyöhön on panostettava, tulevaisuudessa palvelut eivät saa olla niin sirpaloituneet. Nykyinen tapa tarjota pitkäaikaista psykoterapiaa ei toimi ja palvelut ovat todella ruuhkautuneet. Tarvitaan monipuolisesti joustavia keinoja, kuten esimerkiksi psykoterapiapalveluiden tarjoaminen etävastaanotoin.

Olen itse nähnyt ja kokenut päihdeongelmien vaikutukset lapsuudessani. Nähnyt ja kokenut, kuinka ongelmat ulottuvat todella syvälle, ja vaikutukset ovat elämänmittaisia. Päihdepalveluiden parantamiseen on keskityttävä tulevaisuudessa, tavoitteena täytyy olla, ettei yksikään lapsi joudu niistä kärsimään. Hyvinvointialueiden perustaminen ei vastaa saatavuuden haasteisiin. Myös pienemmillä paikkakunnilla tulee turvata päihdepalveluihin pääsy. Alaikäisten sekä heidän lähipiirissä tapahtuvaan päihteiden käyttöön täytyy kohdentaa apua päihdehuollon sekä lastensuojelun puolelta. Suomesta löytyy paljon perheitä, jotka taistelevat päihdeongelman kanssa. Jos tähän ei päästä vaikuttamaan, niin sillä tulee olemaan suuret vaikutukset tulevaisuudessa.

Nyt on aika muuttaa puheet teoiksi!

Nuoret on meidän tulevaisuus, tehdään siis valintoja ja päätöksiä heidän edukseen!

1. Syrjäytymisen estäminen on päättäjien vastuulla!

2. Koulupsykologi kuuluu kouluun.

3. Hyvinvointialueen perustason mielenterveyspalvelut kuntoon

4. Kuntouttavaa psykoterapiaa on saatava yhdenmukaisesti kaikkialla Suomessa

5. Hyvinvointialueiden mielenterveys- ja päihdepalveluille on varattava omat resurssit

bottom of page