top of page

Liikunnan arvostus on palautettava kodeissa, kouluissa ja kaupungeissa

Siinä missä poliisin työ on ennaltaehkäisevää, niin on myös liikunnan laita. Liikkumattomuus tulee käymään tulevaisuudessa todella kalliiksi. Liikunnan arvostus kouluissa ja kodeissa on tällä hetkellä huolestuttavan heikko ja sitä on lisättävä. Kaikkien tulee ymmärtää, miten kokonaisvaltainen hyöty liikunnasta tullaan saamaan. Syrjäytyminen, mielenterveys ongelmat, 2.tyypin diabetes sekä tuki- ja liikuntaelinsairaudet tulee maksamaan monia miljardeja vuodessa. Pienimmilläänkin kustannukset ovat 3,2 miljardia euroa. Yhteensä nämä liikkumattomuuden vuosittaiset kustannukset ja tuottavuuden menetykset ovat 3,2–7,5 miljardia euroa (Vasankari ja Kolu 2018).

Liikkumattomuuden todellinen hinta:

 

• sairauksien aiheuttamat terveydenhuollon ja tuottavuuden kustannukset 1,5–4,4 miljardia euroa
• ikääntyvän väestön koti- ja laitoshoidon kustannukset 150 miljoonaa euroa
• 1,4–2,8 miljardin euron menetyksiä tuloverojen osalta
• noin 30–60 miljoonan euron kustannuksia työttömyysturvaetuuksissa
• vähintään 70 miljoonan euron kustannuksia syrjäytymisestä. (Vasankari ja Kolu 2018)

 

Meidän täytyy ajatella pidemmälle kuin huomiseen. Kun sijoitamme rahaa liikuntaan ja liikkumiseen, sijoitamme tulevaisuuteen. Myös liikunnan tärkeitä mahdollistajia, eli yhdistyksiä, yrityksiä ja kaupunkeja tulee tukea, jotta liikkuminen ja urheilu ovat mahdollisia kaikille. Tämä on meidän kaikkien etu!

1. Tulevaisuudessa alle 18-vuotiaiden lasten ja nuorten julkisten liikuntapaikkamaksujen poistaminen. Tällä suuret vaikutukset lasten ja nuorten hyvinvointiin.

2. Liikunnan rahoitusuudistus ei saa ainakaan pienentää nykyistä noin 160 miljoonaan euron rahoitusta. Liikuntaan suunnattavien rahojen tulisi sen sijaan kasvaa noin 30-40miljoonaa.

3. Liikuntapalveluiden arvonlisäveron laskeminen alempaan verokantaan 10%

4. Koululiikuntaa tulee lisätä, jokaiseen koulupäivään 1h liikuntaa.

Screenshot 2023-01-16 at 17-48-15 PowerPoint Presentation - aa33ed3d-liikunnan-ja-urheilun

(Olympiakomitea)

bottom of page