top of page

Suomen talous ei ole kasvanut 15 vuoteen, valtion velka on samassa ajassa lähes kolminkertaistunut, sosiaali- ja terveydenhuolto on rapautunut, koulutustaso on sukeltanut ja energiantuotannossa olemme muista riippuvaisia.

Suomen menestys on murentunut viime vuosikymmeninä. Syynä on vanhojen puolueiden kykenemättömyys hoitaa Suomen ja suomalaisten asioita. Kun politiikkaa ohjaa vallanhimo ja sulle-mulle -politiikka, niin tulos on tämä.

Liike Nyt on vaihtoehto vanhojen puolueiden politiikalle. Emme tee politiikkaa ideologiat, vaan asiat edellä. Perustamme päätökset tosiasioihin ja tutkittuun tietoon. Emme ole sidoksissa eturyhmiin.

Me olemme valmiita tekemään rohkeita uudistuksia ja tuomaan muutosta, jotta saamme talouden ja hyvinvoinnin kasvuun. Muutoksen aika on Nyt!

Liikkeen kuusi perusperiaatetta: https://www.liikenyt.fi/liikkeen-kuusi-perusperiaatetta-1

            paras vaihtoehto vanhoille puolueille.

Liike nyt.png

Osallistavampaa politiikkaa

Toimivan demokratian edellytyksenä on kansalaisten laaja osallistuminen politiikkaan. Liike perustettiin tämän tavoitteen saavuttamiseksi. Liike on vaikuttamiskanava, jonka tavoite on lisätä kansalaisten osallistumismahdollisuuksia politiikkaan ja päätöksentekoon.

Sitran tekemän tutkimuksen mukaan noin 700 000 suomalaista haluaisi osallistua päätöksentekoon enemmän, jos se olisi nykyistä helpompaa. Kaksi kolmasosaa suomalaisista sanoo, että päätöksenteko pitäisi tuoda lähemmäksi tavallista ihmistä. Liike haluaa olla vastaus tähän. Haluamme osallista kansalaisia mukaan politiikkaan mahdollisimman matalalla kynnyksellä ja luoda vaikutusmahdollisuuksia.

Äänestysikäraja tulisi laskea 16 vuoteen. Nuorilla pitää olla oikeus vaikuttaa heidän tulevaisuuteensa. Demokratiamme tarvitsee myös nuorten osallisuutta ja näkemyksiä.

Politiikan tulee 2000-luvulla olla avointa ja selkeää. Vuorovaikutuksen edistäminen kansalaisten ja päättäjien välillä on avainasemassa. On aika rikkoa politiikan kuplat. Tätä voidaan edistää, niin teknologisin työvälinein, kuten Liikkeen Nettiparlamentti tai ihan perinteisinkin tavoin tapaamalla ja olemalla muita aktiivisesti vuorovaikutuksessa.

Suomessa järjestetään liian usein vaaleja. Eduskunta-, alue- ja kuntavaalit tulisi järjestää yhdessä. Tämän tavoitteena olisi erityisesti äänestysaktiivisuuden lisääminen. Samalla voitaisiin rajoittaa, että ehdolla voi olla ainoastaan kahteen paikkaan. Nykyinen tapa, jossa samat edustajat istuvat kaikissa kolmessa keskittää valtaa liikaa.

Suomen vaalijärjestelmä on rakennettu palvelemaan suurten puolueiden etua. Nykyisellä järjestelmällä kansanvalta toteutuu heikosti. Vanhat puolueet eivät halua kilpailijoita ja ovat rakentaneet järjestelmän joka pitää heidät vallassa. Tähän on tultava muutos.

Liike Nytin vaaliohjelma

Vaaliohjelmaan alla olevasta linkistä

https://www.liikenyt.fi/eduskuntavaaliohjelma

bottom of page